Holistyczna koncepcja zdrowia

Organizm zachowuje się jak spójna całość. Na wytrącenie z równowagi odpowiada  jak zespół naczyń połączonych, zwarty system na podobieństwo dzwonu „ drżeniem”  całości. Do tej pory opisywano najczęściej organizm jak maszynę, w której wystarczy wymienić zepsutą część, aby wszystko wróciło do normy.

Okazuje się, że reakcje („drżenie”) pojawiają się we wszystkich narządach i układach ale z różnym natężeniem i choć w każdym miejscu mogą wydawać się niezależnym stanem - inną chorobą, w rzeczywistości stanowią pełen obraz tej samej reakcji na bodziec obciążający. Oczywiście każdy element organizmu reaguje w sposób sobie właściwy. Serce reaguje inaczej niż wątroba, ale zaburzenie obejmujące te narządy i rozchodzące się po organizmie jest jednym i tym samym procesem!

Dlatego nasi lekarze szerzej opisują stan organizmu i nie ograniczają leczenia - przywracanie równowagi - jedynie do lokalnej interwencji.